DaiShan

DaiShan

Rank 2
Points 307894510 - 582572
Battles 114204 - 161